DE HUISELIJKE OMGEVING

De meeste kinderen hebben een eigen kamer. De kleuren die we hier toepassen beïnvloeden de emotie en het gedrag, c.q. ontwikkeling van het kind. De kleurvoorkeur van een kind zal met het ouder worden veranderen. Bovendien zal de persoonlijkheid van het kind ervoor zorgen dat het zelf wil bepalen welke kleuren de voorrang hebben bij de inrichting van de omgeving. Als ouder kunnen wij het kind hierbij helpen door het een omgeving te bieden waarin het optimaal tot zijn recht komt en zich veilig voelt.

Het kinderdagverblijf KIND
EN
KLEUR