KIND EN OMGEVING

De omgevingen waarin een kind verblijft zijn voornamelijk de huiselijke omgeving, kinderdagverblijf en school. Ook de kleuren waarmee ze daar omringd worden hebben invloed op bijvoorbeeld de beleving, de emotie, het gedrag en de concentratie.Ieder kind is anders KIND
EN
KLEUR