IEDER KIND IS ANDERS

De karakters van kinderen zijn zeer uiteenlopend. Zo stil en rustig het ene kind is, zo druk en luidruchtig is het andere. Volgens het Trimbos instituut heeft 3,9 % van de leerlingen ADHD of klassiek autisme en is 15 tot 20 % hoog sensitief. Leerlingen hebben een kleurstimulans nodig die past bij hun temperament. Dit kunnen we aanbieden door slimme aanpassingen in de schoolomgeving te maken, zodat aan hun behoefte tegemoet gekomen wordt.De huiselijke omgeving KIND
EN
KLEUR